MET Praktijkonderwijs Waalwijk
🥳 3 😎 0 🤣 0 😄 0 😲 0 Je reactie updaten kan 1x in de 5 minuten
MET Praktijkonderwijs Waalwijk

Aanschaf laptops

Geachte ouders, beste leerling,  
 
We hebben het besluit genomen om komend jaar met laptops te gaan werken op onze school. Na goed overleg met ons team, de MR en in contact met andere (praktijk-)scholen starten we in alle leerjaren onze lessen met digitale ondersteuning van laptops. Deze laptops werken met Windows 10. Ook in praktijkonderwijs ontkomen we er niet meer aan om gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitale wereld ons brengt. De meeste werkboeken verwijzen voor een goede illustratie bij de uitleg naar voorbeelden en filmpjes op internet. Leerlingen weten hiermee soms al goed om te gaan. Dat hebben we kunnen zien tijdens de coronaperiode. We hebben ook vastgesteld dat we niet kunnen volstaan met een telefoon. Werken met een computer ondersteunt in onze huidige maatschappij de zelfredzaamheid van de leerling:  
  
- Hoe kan ik bestellingen doen,  
- Hoe kan ik het beste omgaan met privacy-gevoelige gegevens,  
- Waar moet ik op letten bij veilig internetgebruik,  
- Hoe beheer ik mijn gegevens gestructureerd,  
  
zomaar enkele belangrijke zaken… die onze leerlingen alleen maar kunnen leren door dit vaker te doen. In elk lokaal staan nu enkele PC’s. Er zijn ook een aantal ipads inde school aanwezig. Dit aantal is ontoereikend om onz lessen optimaal te kunnen geven. De ipads beantwoorden niet aan de zelfredzaamheidseisen. Elke leerling moet voor een aantal lessen kunnen beschikken over een eigen, robuust apparaat. We hebben daarom contact gelegd met de firma The Rent Company, een bedrijf dat op veel scholen de laptops verzorgt. U sluit daar zelf een contract mee af. Er is gekozen voor een zorgenvrij contract, veel service en weinig risico. De laptops zijn te huur of te koop en er vindt geen BKR-registratie plaats. Heeft de leerling een recente laptop dan kan deze gebruikt worden als een snelle opstart mogelijk is.  
  
Als school doen we het eerste jaar een stimuleringsbijdrage. Via The Rent Company is het voor alle jongeren mogelijk om een goede, betrouwbare laptop aan te schaffen. Aankoop ca. 590 euro. Bij huur is de maandprijs ca. 12- 15 euro incl. BTW, afhankelijk van de looptermijn. Er is samenwerking mogelijk met de Stg. Leergeld* indien de bekostiging voor u een probleem zou kunnen zijn. U krijgt binnenkort nadere informatie toegezonden waarin veel vragen beantwoord zullen worden. Mochten er daarna nog vragen overblijven aan de school, dan kunt u deze stellen via de coach.  
 
* Een evt. bijdrage zal in diverse gemeentes anders geregeld worden. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ton Milatz (directeur-onderwijs)  

Geschreven door

Nick v.

Dit artikel is openbaar gedeeld door MET Praktijkonderwijs Waalwijk

MET Praktijkonderwijs Waalwijk gebruikt Schoolplein van middelbare.school, de interactieve leerlingportal voor het voortgezet onderwijs.

Als je inlogt als leerling, ouder of medewerker kun je meedoen aan polls en verkiezingen, alle evenementen zien, de schoolgids raadplegen en (afgeschermde) fotoalbums bekijken.

Inloggen bij deze school
Maak kennis met middelbare.school